Perilaku Terbaik

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS 33:21) Akhlak berdampak nyata dalam kehidupan manusia. Ilmu bagai pohon dan akhlak adalah buahnya. Orang beriman adalah yang paling banyak memberi manfaat. 1. Teladan Akhlak2. Akhlak …