Jebakan Penyederhanaan Kurikulum 2021

Usahan untuk menyederhanan kurikulum sudah makin kuat berkumandang beberapa tahun terakhir. Mas Mendikbud Nadiem pun menyambut hangat dengan program sosialisasi penyederhanaan kurikulum 21. Kita, sebagai warga negara yang baik, secara aktif ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita perlu menghindari “kurikulum seluas samudera dengan kedalaman satu mili”. Kurikulum 21 berpotensi terjebak ke samudera itu. Maka mari …