Jabatan Menteri itu Kecil, Apalagi Kursi Presiden

Benar begitu? Jarang-jarang guru membahas politik. Sekali membahas politik, guru malah memberi pernyataan yang mengejutkan saya. “Apa maksudnya itu guru?” tanya saya.“Jabatan menteri itu memang urusan kecil,” jawab guru.“Yang urusan besar apa guru?” Yang urusan besar adalah mengabdi kepada tuhan dengan jalan berbuat baik kepada seluruh alam semesta – ikhlas hanya untuk Dia. Maka bersihkan […]