Amar Makruf Nahi Munkar: Wajib untuk Semua

Siapa pun Anda, apa pun agama Anda, semua wajib menjalankan amar makruf nahi munkar. Bahkan orang yang tidak beragama pun, wajib melaksanakan amar makruf nahi munkar. Tapi bukankah itu ajaran untuk umat Islam saja? Benar! Ajaran amar makruf nahi munkar bersumber dari Islam tapi bernilai universal. Amar makruf = mengajak kebaikanNahi munkar = mencegah keburukan …