Masyarakat Takwa Berprestasi

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka.” (QS 13 : 11) Perintah berpuasa tidak ditujukan kepada seseorang yang beriman, tetapi ditujukan kepada semua orang beriman. Pun tujuan berpuasa adalah agar semua orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasa dimulai dari individu-individu untuk kemudian bersama-sama membangun masyarakat berprestasi. 1. Teori …

Puasa Agar Berprestasi

“Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.” (QS 2: 183) Tujuan berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah berprestasi. Tidak sebarang prestasi. Tapi prestasi yang diraih dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua laranganNya. 1. …