30 Renungan Takwa Berprestasi

Makna dari takwa adalah berprestasi. Bukan sebarang prestasi. Takwa adalah prestasi yang diraih sesuai tuntunan ilahi. Semakin Anda bertakwa maka Anda semakin berprestasi. Berikut ini adalah 30 Renungan – tulisan singkat – yang saya tuliskan harian, semoga mendapat pertolonganNya, selama Ramadhan 1442 H (2021 M). 01. Puasa Agar Berprestasi02. Gelap Semua03. Tobat Positif04. Tolong Menolong …

Hukum Takwa

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS 4 : 29) Hukum untuk menjalankan takwa adalah wajib, khususnya, bagi orang-orang yang beriman. Dan lebih wajib lagi, ketika, bulan puasa. Ditegaskan, tujuan puasa adalah agar kalian menjadi …

Masyarakat Takwa Berprestasi

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka.” (QS 13 : 11) Perintah berpuasa tidak ditujukan kepada seseorang yang beriman, tetapi ditujukan kepada semua orang beriman. Pun tujuan berpuasa adalah agar semua orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasa dimulai dari individu-individu untuk kemudian bersama-sama membangun masyarakat berprestasi. 1. Teori …

Balasan Kebaikan

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan.” (QS 55 : 60) Guru ngaji saya menceritakan, “Itu adalah ayat yang paling indah.” Setiap ayat suci memang indah. Kita, sebagai manusia, mempunyai pengalaman masing-masing yang unik. Ada kalanya, ayat-ayat tertentu begitu mengena ke dalam hati seseorang. Ayat suci itu begitu istimewa menyentuh jiwa kita. Sehingga, saya setuju dengan …

Jangan Dusta

“… Dan saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran.” (QS 103 : 3) Tujuan orang berpuasa adalah agar bertakwa. Sering saya sebutkan, salah satu, makna takwa adalah berprestasi. Dengan cara yang spesial, prestasi takwa, yaitu dengan menjalani perintah Allah dan menjauhi seluruh laranganNya. Sehingga, prestasi orang yang bertakwa, senantiasa terhubung dengan Sang Khalik. …

Beda Takwa

“Orang-orang Arab Badui itu berkata: “Kami telah beriman”. Katakanlah: “Kamu belum beriman, tapi katakanlah ‘kami telah berislam’, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS 49:14) Kita berada di jaman digital. Jaman …

Akhir Takwa

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS 9:109) Dalam, catatan sejarah, di masa Nabi, pernah …

Perilaku Terbaik

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS 33:21) Akhlak berdampak nyata dalam kehidupan manusia. Ilmu bagai pohon dan akhlak adalah buahnya. Orang beriman adalah yang paling banyak memberi manfaat. 1. Teladan Akhlak2. Akhlak …

Tolong Menolong Takwa

“Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” (QS 5:2) Tujuan berpuasa adalah mencapai derajat manusia bertakwa, manusia berprestasi. Dengan cara puasa, mengendalikan diri dari hal-hal yang halal, lebih-lebih dari hal-hal yang haram. Jauhi hal-hal haram dan segala yang dilarang oleh …

Tobat Positif

“Tiada tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang dzalim.” (QS 21:87) Manusia pasti pernah berdosa. Anda punya dosa. Saya juga punya dosa. Siapa pun orangnya, apalagi di jaman digital, pasti punya dosa. Bisa saja dosa itu disengaja. Bisa juga tanpa sengaja. Maka taubat adalah jalan terbaik. Taubat, tobat, adalah proses kembali kepada …